Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Α Ι Τ Η Σ Η, Αναγνώριση και καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας που καταργήθηκαν.

Προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους - Μέλη μας
Συνάδελφοι
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων κατόπιν συνεννόησης και με τον Νομικό μας Σύμβουλο αποφάσισε να διεκδικήσει τα επιδόματα εορτών και αδείας που περικόπηκαν από την λέλαιπα των μνημονίων με από κοινού αίτηση διακοπής παραγραφής.

Η Αίτηση για την αναγνώριση και καταβολή των χρηματικών απαιτήσεων υποβάλλεται προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή σε όποια αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Συνημμένα θα βρείτε Υπόδειγμα Αίτησης Διακοπής της Παραγραφής το οποίο και σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι  Δασοφύλακες - Μέλη σας των Δασικών Μονάδων της Χώρας για την από κοινού αίτηση διακοπής παραγραφής.


Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση-Συμμετοχή της ΠΟΔΔΥ

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνάντηση - ημερίδα διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) της χώρας, σε αμφιθέατρο της Δασολογικής Σχολής στην Θεσ/νίκη. Είχε προηγηθεί στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ η πρώτη συνάντηση. 
Στόχος των συναντήσεων , ο διάλογος και η διάδραση με την ελληνική κοινωνία πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και εφαρμόσιμης στρατηγικής για την ανάπτυξη της μεσογειακής δασοπονίας, αλλά και την προστασία και διατήρηση των ελληνικών δασών. 

Στη συνάντηση έλαβαν χώρα παράλληλες συζητήσεις μέσω στρογγυλών τραπεζιών. Οι βασικοί άξονες που αναπτύχθηκε η ΕΣΔ ήταν:
1. Οικονομία του δάσους
2. Κλιματική αλλαγή
3. Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
4. Απογραφή και παρακολούθηση
5. Έρευνα και καινοτομία
6. Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
7. Διακυβέρνηση δασικού τομέα


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων αφού έλαβε υπόψην της τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύλλογοί, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι και αφού επικαιροποίησε παλαιότερα υπομνήματά της, συμμετείχε και στις δύο συναντήσεις με παρεμβάσεις στα στρογγυλά τραπέζια.
Επιγραμματικά, εκφράσαμε την άποψή μας για την αναγκαιότητα της καθετοποίησης της Οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονο σύστημα αυτοχρηματοδότησης και αυτοδιαχείρισης, στελέχωσή της και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της. Επίσης καταθέσαμε τις απόψεις μας για την ανάθεση "καθηκόντων" φύλαξης και προστασίας σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Φορείς Διαχείρισης, Ιδιωτική θηροφυλακή) και προτείναμε την ενσωμάτωσή τους στην Δασική Υπηρεσία. Και τέλος δώσαμε έμφαση στην ενδυνάμωση και στελέχωση των Δασονομείων και των Δασοφυλακείων (εξοπλισμό, αυτοκίνητα, καύσιμα κ.λ.π.) και την συντήρηση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων με ρεαλισμό θα αναμένει απτά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση την ενίσχυσης της Δασικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Απόφαση Δασοπροστασίας 2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1578 Β ΄/8-5-2018 η Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθιερώνεται-και φέτος - υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας...
Παρακάτω η Απόφαση Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Εξώδικο για την αποχή μας από το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2018

Η αποχή θα εκκινήσει στις 7-5-2018, ημέρα έναρξης ισχύος του εξωδίκου με το οποίο γνωστοποιούμε τα αιτήματα μας στα Συναρμόδια Υπουργεία ,τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Πράσινο Ταμείο και θα συνεχισθεί, μέχρι ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας, που είναι η άμεση και χωρίς καθυστέρηση καταβολή, στα μέλη μας, εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των ποσών που τους οφείλονται, ως αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές καθώς και τις εξαιρέσιμες και ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, που πραγματοποίησαν, μέχρι σήμερα, σε εκτέλεση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών. 
 Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να υπάρξει καθολική συμμετοχή στην κινητοποίησή μας ....

Επίσης καλούνται οι Περιφερειακοί Σύλλογοι  να φροντίσουν για την καταβολή των ετήσιων συνδρομών τους στην Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς  στις τρέχουσες υποχρεώσεις μας .Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Η εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και αγώνα.Ανακοίνωση Δασικών Σωματείων .

Tα σημερινά «κεκτημένα» στην εργασία δεν μας χαρίστηκαν αλλά κατακτήθηκαν με αγώνες. 

Χρειάστηκαν θυσίες για να έχουμε την καθιέρωση του 8ωρου, την Κοινωνική Ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της δωρεάν Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού κ.ά. 
Στη χώρα μας τα οκτώ τελευταία χρόνια οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι γυναίκες και οι νέοι, πληρώνουν τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που έχουν οδηγήσει το 1/3 του πληθυσμού στην εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Το κράτος Πρόνοιας, η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, τα εργασιακά δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες στοχοποιούνται. 
Οι συλλογικές συμβάσεις υποβαθμίζονται. 
Η δημόσια περιουσία εκποιείται ή ιδιωτικοποιείται αντί πινακίου φακής. 
Η φοροεπιδρομή για μισθωτούς και συνταξιούχους οξύνεται, οι συντάξεις αναμενεται να μειωθούν ακόμα και όπως φαίνεται το «success story» για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια για εμάς όλους τους εργαζόμενους είναι υπόθεση «άνευ περιεχομένου» που χρησιμεύει μόνο για τις προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης. Στον φετινό εορτασμό της Πρωτομαγιάς πρέπει να κυριαρχήσει η θέληση για ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. 
Με ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους, τους επιστήμονες με όλο την παραγωγική βάση, καλούμαστε να συμμετάσχουμε ενωμένοι στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν σε όλη τη Χώρα.
 Διαβάστε περισσότερα παρακάτω ...


Δεδουλευμένα 2016 -2017 Επιστολή σε Φάμελλο

Ενόψει των υποχρεώσεων καταβολής των δεδουλευμένων των Δασικών Υπαλλήλων για τα έτη 2016 και 2017 που παραμένουν ανεκτέλεστες, τα Διοικητικά Συμβούλια της Π.Ε.Δ.Δ.Υ, ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Δ.Δ.Υ, θέτουν υπόψη σας : 
 1.- Ότι τα μέλη μας, εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, πραγματοποιούν υπερωριακή εργασία, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθώς και ημερήσιες εκτός έδρας κινήσεις, σε εκτέλεση Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, καθώς και των σχετικών αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων των Υπηρεσιών τους, με συνέπεια να τους οφείλεται η κατά νόμο αποζημίωση, για υπερωριακή εργασία, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, ως και για ημερήσιες εκτός έδρας κινήσεις και τις διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, βάσει των ωρών υπερωριακής εργασίας και του ωρομισθίου, καθώς και των ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων εκάστου και εκάστης εξ αυτών.
Διαβάστε περισσότερα παρακάτω ...Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Πρόγραμμα Λαθροϋλοτομιών 2018 η Απόφαση


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 1354 Β΄ /19-4-2018 η Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου  για το Πρόγραμμά Λαθροϋλοτομιών 2018 ,εν αναμονή και της Νομοθετικής Ρύθμισης για τα απλήρωτα δεδουλευμένα των ετών 2016 και 2017...
Διαβάστε παρακάτω ....


Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Καλό Πάσχα ,ευχές του Δ.Σ. της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα , το άγιο φως ας φωτίσει το πνεύμα και τις καρδιές μας ! 
 Υγεία κι ευτυχία ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους των δασικών Υπηρεσιών της χώρας !

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

21 Μαρτίου-Συνέντευξη του Γραμματέα Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων

Συνέντευξη του Γραμματέα Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων και Πρόεδρου του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας στην ΕΤ3 για τα προβλήματα του κλάδου και της Δασικής Υπηρεσίας. Η συνέντευξη αρχίζει από το 1.22.50.

http://webtv.ert.gr/ert3/kathimerina-ke-apla/21mar2018-kathimerina-ke-apla/

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Απεβιώσε ο Θανάσης Παπαντώνης

Απεβίωσε το Σάββατο 17 Μαρτίου ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Αθανάσιος Παπαντώνης.  
Υπήρξε δραστήριο μέλος στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου από το 1974 . 
Θήτευσε Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Δ.Υ (Πανελλήνια ένωση Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων ) και το 1985 και με τις δικές του προσπάθειες ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων (Π.Ο.Δ.Δ.Υ.) την οποία συγκροτούσαν η Π.Ε.Δ.Δ.Υ (Πανελλήνια ένωση Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων ) με πρόεδρο τον ίδιο και Γενικό Γραμματέα τον Κων/νο Γκίκα και η Τοπική Ένωση Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων νομού Αιτωλ/νιας με πρόεδρο τον Κων/νο Μαντζανά και Γενικό Γραμματέα τον Κων/νο Ντζανή, αργότερα δημιουργήθηκαν κι άλλοι περιφερειακοί σύλλογοι . 
Διεκδίκησε με πάθος και μαχητικότητα την αναβάθμιση του κλάδου ,τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανάδειξη του ρόλου μας στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος …
Αιωνία η μνήμη του ! Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει …

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Αναστολή της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Μετά από την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή εργαζόμενου στα ΤΕΙ Ηπείρου, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τις κρίσεις προϊσταμένων εξαιτίας της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή από την αξιολόγηση, μόλις χθες εκδόθηκε το ακόλουθο έγγραφο από την  Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με το έγγραφο ουσιαστικά ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2017.