Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Δημοσιεύθηκαν στον Τύπο πληροφορίες για τον τρόπο αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οποίες για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας-μοριοδότησης, κατά την διαδικασία αξιολόγησης, θα λαμβάνονται υπ΄όψη τα εξής κριτήρια :
 • η τυπική εκπαίδευση (πτυχία κλπ)
 • η επιμόρφωση
 • η εμπειρία
 • η γνώση ξένων γλωσσών
 • λοιπές ικανότητες και δεξιότητες (π.χ.πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής)
 • η συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες επιβεβαίωσε και η νέα ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισηςτο τεστ αξιολόγησης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
 • θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice)
 • Θα γίνει μέσω Η/Υ
 • θα περιλαμβάνει 80-100 ερωτήσεις
 • θα αποτελέσει το βασικό ποιοτικό κριτήριο στην τελική διαμόρφωση της εικόνας όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ..... ΜΗΝ ΚΛΕΒΕΤΕ......