Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Α Ι Τ Η Σ Η, Αναγνώριση και καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας που καταργήθηκαν.

Προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους - Μέλη μας
Συνάδελφοι
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων κατόπιν συνεννόησης και με τον Νομικό μας Σύμβουλο αποφάσισε να διεκδικήσει τα επιδόματα εορτών και αδείας που περικόπηκαν από την λέλαιπα των μνημονίων με από κοινού αίτηση διακοπής παραγραφής.

Η Αίτηση για την αναγνώριση και καταβολή των χρηματικών απαιτήσεων υποβάλλεται προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή σε όποια αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Συνημμένα θα βρείτε Υπόδειγμα Αίτησης Διακοπής της Παραγραφής το οποίο και σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι  Δασοφύλακες - Μέλη σας των Δασικών Μονάδων της Χώρας για την από κοινού αίτηση διακοπής παραγραφής.