Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2015

Δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 725 B΄ /29-4-2015 ,η Απόφαση  για την καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2015

div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">