Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σας καλούμε, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καταβληθούν, άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση και δη μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2017, στα μέλη μας, εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, τα ποσά που τους οφείλονται, ως αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, που πραγματοποίησαν, σε εκτέλεση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, κατά τα πιο πάνω έτη 2015 και 2016.