Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση - Ενημέρωση μελών για διεκδίκηση της "Προσωπικής Διαφοράς"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS – P.F.F.G.S.O. Τακτικό μέλος της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΕΔΥ) & ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ – U.E.F.T.U. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37 τ.κ.10437 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.

 Παρακαλούνται οι 61 συνάδελφοι (απόφοιτοι Ι.Ε.Κ) που διορίστηκαν το 2007 και είχαν κάνει με την Ομοσπονδία Δασοφυλάκων προσφυγή για την προσωπική διαφορά που δεν έλαβαν από τον Απρίλιο του 2007 έως το Νοέμβριο του 2011 να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία (Παπαδιά Γιώργο ή Κατσούδα Κων/νο ή Φλώτσιο Αλέξανδρο ή τον κ. Τσακίρη –τηλ .2103846554 )γιατί χρειάζονται κάποια περαιτέρω στοιχεία για τη στήριξη της υπόθεσης.
Στοιχεία και διατυπώσεις που  είναι απαραίτητες  για να συμπληρωθεί ο φάκελος  όπως μας επισήμανε ο Νομικός μας σύμβουλος που έχει αναλάβει την υπόθεση κ. Τσακίρης Κωνσταντίνος  . 
Η προσφυγή εκδικάζεται στις 14/12/2015 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
Οι συνάδελφοι παρακαλούνται όπως εγκαίρως  προσκομίσουν επικυρωμένα τα ζητούμενα έγγραφα . 
Όλα τα σχετικά έγγραφα θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και κατόπιν θα μας επιστραφούν  επίσης με email(εκτός από αυτά που θέλουν σφραγίδα και υπογραφή που θα σταλούν ταχυδρομικά ), ώστε να προλάβουμε τις προθεσμίες. Πιθανόν μερικοί συνάδελφοι να έχουν αλλάξει υπηρεσία και δ/νση. Κρίνεται απαραίτητη η σχετική μας ενημέρωση.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Γ. Παπαδιάς                  Κ. Κατσούδας                                                   Α. Φλώτσιος