Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Νέο χτύπημα κατά της παράνομης εκτροφής και διακίνησης ειδών άγριας πανίδας

Σε άριστη συνεργασία και με συντονισμένες ενέργειες, κλιμάκιο με Δασοφυλάκες από το Δασαρχείο Θεσ/νίκης και με Δασολόγο του Γραφείου Συμβάσεων CITES της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταφέρθηκε νέο χτύπημα κατά της παράνομης εκτροφής και διακίνησης ειδών της ενδημικής άγιας πανίδας και ξενικών ειδών της συνθήκης CITES.
Επίσης πρέπει να επισημανθεί και η σημαντική βοήθεια, συνεργασία και συνδρομή του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (για την αναγνώριση των ειδών)
Σύμφωνα με την σχετική Έκθεση έρευνας και Κατασχέσεως, σε αύλειο χώρο οικίας κατά την ημέρα , παρόντος ιδιοκτήτη και παρουσία Πταισματοδίκη ως εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής, καταγράφηκαν και αναγνωρίστηκαν ξενικά είδη της άγριας πανίδας (21 φασιανοί, 19 παπαγαλάκια, 13 ορτύκια 1 λούγαρο, 1 κοτσύφι, 1 σκαθί.)


Συντάχθηκε Έκθεση Κατάσχεσης άγριων ενδημικών ωδικών πτηνών( 3 είδη απελευθέρωση σε κλωβούς και 1 παγίδα σύλληψης) και Έκθεση Κατάσχεσης και Μεσεγγύησης όλων των ξενικών ειδών και μέσων παράνομης αναπαραγωγής και εκτροφής (μηχανές τεχνητής επώασης, ηλεκτρικός θερμοθάλαμος και εκκολαπτικές μηχανές οριζόντιου τύπου).
Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν παραβάσεις των διατάξεων περί θήρας και διατάξεων περί της σύμβασης CITES ως αναφορά την προστασία της Άγριας Πτηνοπανίδας κ.τ.λ.

Αναλυτικά οι παραβάσεις 

1.Παράνομη λειτουργία εκτροφείου πτηνών (αναπαραγωγή και εκτροφή ειδών άγριας πανίδας-χωρίς απαιτούμενες άδειες ίδρυσης καθώς και διακίνηση και διατήρηση αυτών χωρίς απαιτούμενες άδειες εισαγωγής CITES) 

2. Παράνομη κατοχή και διατήρηση σε αιχμαλωσία άγριων ενδημικών ωδικών πτηνών-Παράνομη κατοχή παγίδων σύλληψης.

3. Παράνομη έκθεση στο κοινό (χώρο κοινής δικτύωσης ιστοσελίδα facebook)