Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Απόφαση 106/2014 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Με την απόφαση αυτή και για μια ακόμα φορά η Δικαιοσύνη, αποφασίζει και διασαφηνίζει ότι η "μετακίνηση" από Δασική Μονάδα σε άλλη Δασική Μονάδα ακόμα και αν έχουν την ίδια έδρα, είναι ΜΕΤΑΘΕΣΗ και διενεργείται κατά τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. περί μετάθεσης.
Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική προσφυγή του συναδέλφου Διευθυντή Δασών Κορινθίας, κου Παναγιώτη Καλλίρη, κατά σχετικής απόφασης του Γ. Γραμματέα Απ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί "μετακίνησης" του.
 Η απόφαση αυτή, όπως και όλες οι άλλες σχετικές που εκδόθηκαν κατά το παρελθόν, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για όλους τους συναδέλφους όλων των κλάδων, για αυτό παραθέτουμε την σχετική απόφαση: