Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις μετακινήσεων Δασοφυλάκων - πρώην αγροφυλάκων, σε διοικητικές θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Οι αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί μετακίνησης Δασοφυλάκων - πρώην αγροφυλάκων, σε διοικητικές θέσεις άσχετων με το Δασικό αντικείμενο Υπηρεσιών.
Αποφάσεις με αριθμούς οικ. 54153/17-8-2011 και τροποποιητική με αριθμό οικ.60732/13-9-2011