Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση-Συμμετοχή της ΠΟΔΔΥ

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνάντηση - ημερίδα διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) της χώρας, σε αμφιθέατρο της Δασολογικής Σχολής στην Θεσ/νίκη. Είχε προηγηθεί στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ η πρώτη συνάντηση. 
Στόχος των συναντήσεων , ο διάλογος και η διάδραση με την ελληνική κοινωνία πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και εφαρμόσιμης στρατηγικής για την ανάπτυξη της μεσογειακής δασοπονίας, αλλά και την προστασία και διατήρηση των ελληνικών δασών. 

Στη συνάντηση έλαβαν χώρα παράλληλες συζητήσεις μέσω στρογγυλών τραπεζιών. Οι βασικοί άξονες που αναπτύχθηκε η ΕΣΔ ήταν:
1. Οικονομία του δάσους
2. Κλιματική αλλαγή
3. Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
4. Απογραφή και παρακολούθηση
5. Έρευνα και καινοτομία
6. Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
7. Διακυβέρνηση δασικού τομέα


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων αφού έλαβε υπόψην της τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύλλογοί, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι και αφού επικαιροποίησε παλαιότερα υπομνήματά της, συμμετείχε και στις δύο συναντήσεις με παρεμβάσεις στα στρογγυλά τραπέζια.
Επιγραμματικά, εκφράσαμε την άποψή μας για την αναγκαιότητα της καθετοποίησης της Οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονο σύστημα αυτοχρηματοδότησης και αυτοδιαχείρισης, στελέχωσή της και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της. Επίσης καταθέσαμε τις απόψεις μας για την ανάθεση "καθηκόντων" φύλαξης και προστασίας σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Φορείς Διαχείρισης, Ιδιωτική θηροφυλακή) και προτείναμε την ενσωμάτωσή τους στην Δασική Υπηρεσία. Και τέλος δώσαμε έμφαση στην ενδυνάμωση και στελέχωση των Δασονομείων και των Δασοφυλακείων (εξοπλισμό, αυτοκίνητα, καύσιμα κ.λ.π.) και την συντήρηση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων με ρεαλισμό θα αναμένει απτά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση την ενίσχυσης της Δασικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Απόφαση Δασοπροστασίας 2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1578 Β ΄/8-5-2018 η Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθιερώνεται-και φέτος - υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας...
Παρακάτω η Απόφαση Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Εξώδικο για την αποχή μας από το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2018

Η αποχή θα εκκινήσει στις 7-5-2018, ημέρα έναρξης ισχύος του εξωδίκου με το οποίο γνωστοποιούμε τα αιτήματα μας στα Συναρμόδια Υπουργεία ,τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Πράσινο Ταμείο και θα συνεχισθεί, μέχρι ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας, που είναι η άμεση και χωρίς καθυστέρηση καταβολή, στα μέλη μας, εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των ποσών που τους οφείλονται, ως αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές καθώς και τις εξαιρέσιμες και ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, που πραγματοποίησαν, μέχρι σήμερα, σε εκτέλεση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών. 
 Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να υπάρξει καθολική συμμετοχή στην κινητοποίησή μας ....

Επίσης καλούνται οι Περιφερειακοί Σύλλογοι  να φροντίσουν για την καταβολή των ετήσιων συνδρομών τους στην Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς  στις τρέχουσες υποχρεώσεις μας .