Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο περί Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνεδρίασε σήμερα 13 -9 -2016 στην Αίθουσα Γερουσίας με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων). Εισηγητές: Αικατερίνη Ιγγλέζη και Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης.  

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της Παπαδιάς Γεώργιος ο οποίος ανέλυσε περιληπτικά τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για το Νομοσχέδιο και ζήτησε πίστωση χρόνου για την κατάθεση ολοκληρωμένου υπομνήματος με τις προτάσεις μας .

Στη φωτογραφία : Παπαδιάς Γιώργος , Αντιγόνη Καραδόντα , Σοφία Κολλάρου .