Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας με τον ασκούντα χρέη Γεν. Γραμματέα της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στις 27 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον ασκούντα χρέη Γεν. Γραμματέα της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην συνάντηση συζητήθηκαν με τον κο Φραγκισκάκη τα θέματα:
1.         Διάσπαση της Απ. Διοίκησης, η έκδοση νέων Οργανογραμμάτων, η διάρθρωση των δομών και η διασφάλιση των οργανικών θέσεων όλων των υπηρετούντων συναδέλφων.
2.         Νομοθετική Ρύθμιση σχετικά με τις διαδικασίες καυσοξύλευσης για κάλυψη ατομικών αναγκών των δασόβιων και παραδασόβιων περιοχών και την στοχευμένη και οικονομικότερη χρηματοδότησή της.

Ο ασκών χρέη Γεν. Γραμματέα άκουσε με προσοχή τις παρατηρήσεις και τις θέσεις μας. Από τη συζήτηση συμπεράναμε ότι σε πολλά σημεία οι απόψεις μας συμπίπτουν και ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλά από αυτά.
Θα είμαστε όλοι σε εγρήγορση, γιατί οι καιροί απαιτούν επαγρύπνηση και συσπείρωση όλων μας.
Για το Δ.Σ. Του Συλλόγου
Κώστας Κατσούδας – Πρόεδρος
Σπύρος Σαββίδης – Γεν Γραμματέας

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο περί Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνεδρίασε σήμερα 13 -9 -2016 στην Αίθουσα Γερουσίας με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων). Εισηγητές: Αικατερίνη Ιγγλέζη και Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης.  

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της Παπαδιάς Γεώργιος ο οποίος ανέλυσε περιληπτικά τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για το Νομοσχέδιο και ζήτησε πίστωση χρόνου για την κατάθεση ολοκληρωμένου υπομνήματος με τις προτάσεις μας .

Στη φωτογραφία : Παπαδιάς Γιώργος , Αντιγόνη Καραδόντα , Σοφία Κολλάρου .