Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ 2013 - Δημοσίευση ΦΕΚ

Καθιέρωση εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού
Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους
2013» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών.

Η Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αριθμ. 125120/327 δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 112 τ.Β’ 24-1-2013
Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8XL8tG9fmXDl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW--0HZ02Evp-KZ68Flm4lAkPXhyY4kcqxc3kKqLHfuK