Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους δασικούς Υπαλλήλους...

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να πραγµατοποιούν νυχτερινά περίπολα αιφνίδιων ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει δασοπροστασίας, είτε αυτή ασκείται µέσω ειδικών προγραµµάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 Ν. 1845/1989. 
Στους δασικούς υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη η ηµερήσια αποζηµίωση δηλαδή αποζηµίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο. 
Σε ότι αφορά στην ηµέρα επιστροφής στην οποία δεν παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση και δεν προσµετρείται στον αριθµό των δικαιούµενων, ανά υπάλληλο, ηµερών εκτός έδρας. Το σύνολο των ηµερών εκτός έδρας δεν µπορεί να υπερβαίνει , κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60) κατ’ έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45). 
Παρακαλούνται οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας να ενηµερώσουν όλες τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε τα διαλαµβανόµενα της παρούσης.


ΛΑΘΡΟΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΕΟΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ


Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

12/5/2017 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε σε χώρο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη η Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προσέλευση των συναδέλφων κρίνεται ικανοποιητική, αν και μπορούσε να ήταν και ακόμα μαζικότερη.
Την Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κος Φραγκισκάκης, ο οποίος αφού χαιρέτησε την Συνέλευση, αναφέρθηκε και στα θέματα της Απ. Διοίκησης σε σχέση με τους εργαζόμενους στον δασικό τομέα και τους Δασοφύλακες ειδικότερα. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά και δημοσίως για την παρουσία του.

Στη συνέλευση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Γιώργο Παπαδιάς, ο οποίος αφού στην αρχή χαιρέτησε την Συνέλευση, του δόθηκε κατόπιν η ευκαιρία να παρέμβει σε κλαδικά θέματα που τέθηκαν και ανέλυσε την στρατηγική και την πολιτική της Ομοσπονδίας στα τρέχοντα θέματα.

Πριν την έναρξη των εργασιών και με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε τον συνάδελφο Γιώργο Ρουμπακιά επίτιμο μέλος του Συλλόγου, τιμώντας την προσφορά του στο δασικό συνδικαλιστικό κίνημα, ακόμα και τώρα που είναι συνταξιούχος.
Στην Γενική Συνέλευση υπήρξαν δημιουργικές και εύστοχες παρεμβάσεις των συναδέλφων και κυριάρχησαν τα θέματα του Πράσινου Ταμείου, η αναβάθμιση θεσμική και οικονομική του Κλάδου και όλα σχεδόν τα θέματα που μας απασχολούν.

Τέλος στην Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκε και πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, με την ομόφωνη ψήφο όλων των παρευρισκόμενων συναδέλφων.

Γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η ενισχύθηκε η ενότητα του κλάδου και ότι μόνο ενωμένοι, συμβάλλοντας στην μαζικότητα του δασικού συνδικαλιστικού κινήματος μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ημερίδα για την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

Ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας με θέμα: "Ζώντας (σ)το Δάσος", θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στη Συνεδριακή αίθουσα του Ι.Μ.Δ.Ο., Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Ιλίσια - Αθήνα. Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

2-3-2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας με
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση – συζήτηση κλαδικών και εργασιακών θεμάτων (Πράσινο Ταμείο, Διανυκτερεύσεις, Υπηρεσιακές στολές κ.λ.π.) Αποτελέσματα συναντήσεων με πολιτικούς και υπηρεσιακούς φορείς.
         2. Μισθολογική εξίσωση των συναδέλφων που κατατάχθηκαν στην κατηγορία ΔΕ
       3. Τακτοποίηση συνδρομών – Οικονομικά του Συλλόγου – Εκκαθάριση Μητρώου.
     4. Προγραμματισμός Τακτικής & Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (συζήτηση περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού) – Λήψη απόφασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί  στην Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να τροποποιηθούν οι παρ1 και 2 το άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως και κάθε άλλο άρθρο που θα εισηγηθούν οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι.
Ακολούθησε προγραμματισμένη συνάντηση με τον ασκούντα καθήκοντα Γεν. Γραμματέα της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κο Ν. Φραγκισκάκη, όπου συζητήθηκαν τα θέματα του Πράσινου Ταμείου, των διανυκτερεύσεων και την μισθολογικής εξίσωσης των συναδέλφων που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου.
Και για τα τρία θέματα διεξήχθη ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση και οι θέσεις του κου Φραγκισκάκη μας ικανοποίησαν πλήρως.

Για το Πράσινο Ταμείο αναμένεται η πληρωμή των δεδουλευμένων της Απ. Διοίκησης Μακεδόνιας Θράκης  για το 2015 (χωρίς να διευκρινίζεται τι θα γίνει για τα δεδουλευμένα μας του 2016),

Για το θέμα των διανυκτερεύσεων αναζητείται λύση και οι εναλλακτικές προτάσεις που συζητούνται, μας βρίσκουν καταρχήν σύμφωνους,

Για την μισθολογική εξίσωση των συναδέλφων μας που κατατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ και που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, αναμένουμε την έκδοση της σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης, η διαδικασία της οποίας έχει δρομολογηθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜ. ΤΥΠΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
                     Κώστας Κατσούδας                                       Χρήστος Καπετάνης

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα , για τους δασοφύλακες της Αττικής….

Μια ενδιαφέρουσα και λίαν εποικοδομητική συνάντηση είχαμε σήμερα οι δασοφύλακες της Αττικής στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων στην Αθήνα . 
Συζητήθηκαν πολλά  κι επίκαιρα όπως τα εργασιακά , τα οικονομικά κι αλλά θέματα που απασχολούν τον κλάδο . 

Κατατέθηκαν  από την πλευρά των συναδέλφων αρκετές αξιόλογες προτάσεις για τη βελτίωση ή τροποποίησή τους . 
Τους ζητήσαμε να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για ό,τι  θέματα έχουν, για  τους όποιους προβληματισμους  τους ...  και να μας ενημερώσουν  για  τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  στο πεδίο της εργασίας μας   . 
Από την πλευρά μας –ως αντιπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων - ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τις επαφές μας με την πολιτειακή ηγεσία και λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες . 
Μια άκρως εποικοδομητική συνάντηση με ενδιαφέρουσες προτάσεις , διαξιφισμούς αλλά και ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία αποφάσεις ! 


Ο διάλογος , η ενημέρωση και η συνάντηση έγινε  μετά από απαίτηση αρκετών συναδέλφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίζουν οικονομικά με την ετήσια συνδρομή τους ,  τους Περιφερειακούς μας Συλλόγους ! 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας για το καλό της νέας χρονιάς !Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σας καλούμε, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καταβληθούν, άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση και δη μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2017, στα μέλη μας, εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, τα ποσά που τους οφείλονται, ως αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, που πραγματοποίησαν, σε εκτέλεση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, κατά τα πιο πάνω έτη 2015 και 2016.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων με τον Αν Υπουργό Περιβάλλοντος

Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε σήμερα 08-02-2017 το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο .
Από πλευράς μας θέσαμε στον κ.Υπουργό τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα του κλάδου και των Δασικών Υπηρεσιών γενικότερα, όπως :·                     Πράσινο Ταμείο:
Ζητήσαμε την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των συναδέλφων από τα Προγράμματα Λαθροϋλοτομιών ετών 2015 και 2016 και ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις δίκαιες διαμαρτυρίες των συναδέλφων και για την πρόθεση της Ομοσπονδίας μας να προκηρύξει απεργία – αποχή από το τρέχων Πρόγραμμα Λαθροϋλοτομιών 2017, εφόσον το θέμα δεν διευθετηθεί σύντομα .
Ο Υπουργός μας ενημέρωσε πως σήμερα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου και στον οποίο θα θέσει το θέμα για να αναζητήσουν από κοινού τη λύση του .
Επίσης ζητήσαμε από τον Υπουργό την παρέμβασή του ούτως ώστε να υπάρξει ρύθμιση για το θέμα που προέκυψε με το Γενικό Λογιστήριο και τις διανυκτερεύσεις των Δασικών Υπαλλήλων .

Άλλα θέματα που τέθηκαν στον Υπουργό:
·                     Ζητήσαμε την Εξαίρεση των Δασικών Υπηρεσιών από τις περικοπές των Δημοσίων Δαπανών,
·                     Η Διοικητική αναδιοργάνωση και η κάθετη διάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας,
·                     Η Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας,
·                     Η Θεσμοθέτηση ενιαίου φορέα Δασοπροστασίας,
·                     Την μονιμοποίηση των συναδέλφων αορίστου χρόνου
·                     Τα θέματα των Προγραμμάτων Δασοπροστασίας (βαρδιών) και των στολών.

Τέλος καταθέσαμε τις προτάσεις μας σε σύντομο υπόμνημα (στο οποίο συμπεριλήφθηκαν και οι σχετικές προτάσεις που μας κατατέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συλλόγους - μέλη μας) και αποχωρώντας ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό να έχουμε σχετική ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα .
Εν συνεχεία το προεδρείο της Π.Ο.Δ. είχε συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού κ. Κώστα Παπασπυρόπουλο .
Αναμένουμε αποτελέσματα…


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Κυκλοφορούν 2 «μαϊμού» Δασοφύλακες! –Έκαναν έλεγχο σε νόμιμο κυνηγό στην περιοχή των Αβδήρων!

Κυκλοφορούν 2 «μαϊμού» Δασοφύλακες!
–Έκαναν έλεγχο σε νόμιμο κυνηγό στην περιοχή των Αβδήρων!
Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του έτους 2016 στην περιοχή Αβδήρων, δύο (2) άγνωστα, στη Δασική Υπηρεσία, άτομα διενήργησαν έλεγχο σε κυνηγό του Κ.Σ. Ξάνθης που θήρευε νομίμως, πτερωτά θηράματα, προσποιούμενοι τα Δασικά όργανα και φέροντας ένας εξ αυτών στον αριστερό ώμο του τα διακριτικά «ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ».
Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε ότι τα εντεταλμένα προς έλεγχο (άδεια θήρας, κυνηγετικό όπλο κ.λ.π.) Δασικά όργανα διενεργούν ελέγχους μόνο με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους ταυτότητας σε αυτόν που υπόκειται σε έλεγχο.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση, που γίνει αντιληπτή η παρουσία ατόμων να προβαίνουν σε ελέγχους χωρίς να φέρουν την ιδιότητα οργάνου της Δασικής Υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το Δασαρχείο Ξάνθης (τηλ: 2541026500).
Ο Δασάρχης Ξάνθης
Χρήστος Μήλιος
Γεωτεχνικός-Δασολόγος
με Α΄ Βαθμό

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου καθιερώνεται –και φέτος - υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και για την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες με προϋπολογισμό 1.430.140 € …
Υγ. Να δούμε πότε θα ευκαιρήσουν  για να  πληρώσουν και τα προγράμματα των ετών 2015 και 2016... Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου με την οποία απαγορεύεται η θήρα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, από την 11η Ιανουαρίου 2017 έως και την 18η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη .Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση για την μισθολογική εξίσωση Δασοφυλάκων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τακτικό μέλος της

Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10937 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804

http://omospondiadasofylakon.blogspot.gr/

e-mail: dasofylakes@gmail.comΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Μετά την σωρεία ερωτημάτων τόσο προς την Ομοσπονδία Δασοφυλάκων όσο και προς τους Περιφερειακούς Συλλόγων Δασοφυλάκων - Μέλη μας, σχετικά με την εξέλιξη του θέματος για την μισθολογική εξίσωση των Συναδέλφων, που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, με εκείνους που τα κατέχουν, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μισθολογική εξίσωση μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και της ίδιας ειδικότητας, νοείται η μισθολογική εξίσωση επί τη βάσει του ύψους του χορηγηθέντος Βασικού Μισθού του υπαλλήλου και ΟΧΙ η «εξίσωση» των μισθών με την χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ο διαχωρισμός αυτός παρόλο ότι είναι αυτονόητος, θα πρέπει πάντα να λέγεται και να τονίζεται. Για το θέμα αυτό, σήμερα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας και Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Κώστας Κατσούδας, είχε συνεργασία για μια ακόμα φορά με την Δ/νση Οικονομικού της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε την προθυμία και τον θετική διάθεση που διαχειρίζεται η εν λόγω Δ/νση Οικονομικού το θέμα αυτό.
Η πληροφόρηση που έχουμε δεν έχει καμιά εξέλιξη από την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τα τέλη Νοεμβρίου. Το θέμα που το είχαμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους, βρισκόταν στο στάδιο της τελικής και θετικής επίλυσής του, μετά και από την έκδοση του άρθρου 2 του Νόμου 4405/2016, προς θεραπεία της άδικης και άνισης μισθολογικής μεταχείρισης που υπέστησαν οι Συνάδελφοι Δασοφύλακες εκ της εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. Όμως στα πλαίσια εφαρμογής προς άρση της αδικίας αυτής, η Δ/νση Διοίκησης της Απ. Διοίκησης Πελοποννήσου απέστειλε σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο.
Από τότε η υπόθεση «κόλλησε» στα γραφειοκρατικά γρανάζια του Ελληνικού Δημοσίου αναμένοντας την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Δεν σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Αν χρειαστεί θα καταφύγουμε στο τελευταίο καταφύγιο που μας διαθέτει η Δημοκρατία μας. Σας θέλουμε δίπλα μας.
Επί τη ευκαιρία να σας ευχηθούμε Καλές Γιορτές, με Υγεία και Δύναμη για σας και την οικογένειά σας.