Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Εγκύκλιος σχετική με βιβλία συμβάντων , δελτία ατομικών αναφορών κλπ

Μήπως κάποτε (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δασικές Υπηρεσίες, Δασικοί Υπάλληλοι, όσοι τέλος πάντων εφαρμόζουν τις σχετικές εγκυκλίους) να είχαμε εκ των προτέρων μια ενημέρωση  από την ΄΄Χαλκοκονδύλη΄΄ για τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες που  λαμβάνουν; 
Μήπως με την ενημέρωση και την κατάθεση απόψεων προχωρούσαμε πιο ορθά;  
Οι συνάδελφοί μας που καλούνται  στην πράξη να εφαρμόσουν  τις αποφάσεις  ρωτήθηκαν αν με την  επιπλέον χρέωση   διάφορων μπλοκ, δελτίων,  κλπ φυλλαδίων ... θα διευκολυνθεί η εργασία τους ;  

Ζητάμε πολλά;   

Εκτός κι αν  η όλη προσπάθεια  αυτή , στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας που εδώ και δεκαετίες ταλαιπωρεί τη χώρα !