Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

26 Σεπτεμβρίου 2012 - Άδικη και άνιση κατανομή πιστώσεων, για αποζημιώσεις μετακίνησης εκτός έδρας

 Θεσσαλονίκη 26 Σεπτεμβρίου 2012
                                                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 24

                                                                                                                                                    Προς:
                                                                                                     Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
1.    Αξιότιμο κο Γενικό Γραμματέα
2.    Αξιότιμο κο Γενικό Δ/ντη Δασών
& Αγρ. Υποθέσεων
3.    Αξιότιμο κο Δ/ντη Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
4.    Αξιότιμο κο Δ/ντη Δασών Ν. Θεσ/νίκης
                                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:    1) Κα Αναπληρωτή Δασάρχη Θεσ/νίκης
                                                                                                              2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων
                                                                                                              3) Σύλλογο Δασοφυλάκων Αν. Μακεδονίας & Θράκης
                                                                                                              4) Δασοφύλακες Δασαρχείου Θεσ/νίκης


Θέμα: «Άδικη και άνιση κατανομή πιστώσεων, για αποζημιώσεις μετακίνησης εκτός έδρας»
Αξιότιμε κε Γενικέ Γραμματέα
Αξιότιμε κ. Γενικέ Δ/ντη
Αξιότιμοι κ.κ. Δ/ντες
Σας κοινοποιούμε τις με αριθμό ΑΔΑ: Β4ΙΖΟΡ1Υ-5ΗΕ, Β4ΙΖΟΡ1Υ-8ΒΔ, Β4ΙΖΟΡ1Υ-8ΟΚ, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Γ01, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Θ02, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Ι0Τ, Β4ΙΖΟΡ1Υ-ΙΜ5, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Μ7Ψ, Β4ΙΖΟΡ1Υ-ΞΩ5, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Π5Α, Β4ΙΖΟΡ1Υ-Ω2Α και Β4ΘΕΟΡ1Υ-34Β, εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ» του Δασαρχείου Θεσ/νίκης.
Ήδη με τα υπ΄αριθμ. 24/25-11-2011 και 28/5-12-2011 έγγραφά μας προς την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών θέσαμε –μεταξύ άλλων- και το μείζον θέμα της άνισης και άδικης κατανομής των λιγοστών και πλέον ισχνότατων κονδυλίων, σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις, που λαμβάνουν οι Δασοφύλακες. Για το ίδιο θέμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων έχει αποστείλει κατά το παρελθόν σχετικά υπομνήματα, τελευταίο το από 23-3-2009 σχετικό υπόμνημά της προς τους Προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας και τους Δ/ντες Δασών των πρώην Κρατικών Περιφερειών.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να αναφέρουμε και την «προτροπή» του κου Δ/ντη Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών στο με αριθμό 84981/1-12-2011 έγγραφό του, στο οποίο απευθυνόμενος στον Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αναφέρει ότι: «…όσον αφορά τις καταγγελίες σας για άδικη και άνιση κατανομή των πιστώσεων, που αφορούν στις αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων, παρακαλούμε να συστήσετε στα μέλη σας να θέσουν υπ΄όψην μας συγκεκριμένες περιπτώσεις, προκειμένου αυτές να ελεγχθούν».
Κατόπιν αυτού και ως υπεύθυνο Σωματείο θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να σας κοινοποιήσουμε «συγκεκριμένες περιπτώσεις, προκειμένου αυτές να ελεγχθούν». Άλλωστε αυτό είναι καθήκον των θεσμικών συνδικαλιστικών οργάνων και όχι απλών υπαλλήλων μελών κάποιων Σωματείων.
Δέον να αναφερθεί ότι ΟΛΕΣ οι εγκρίσεις μετακίνησης (διανυκτερεύσεις), που σας κοινοποιούμε, προβλέπουν μετακίνηση υπαλλήλων με ιδιωτικά αυτοκίνητα και μάλιστα με προβλεπόμενη αποζημίωση Ι.Χ. και στην ίδια ακριβώς περιοχή!!! Χορηγήθηκαν δε ΜΟΝΟ στους


υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων και συμπληρωματικά των ήδη εγκεκριμένων μετακινήσεων των υπαλλήλων αυτών (αυθημερόν επιστροφές και διανυκτερεύσεις) στις οποίες συμμετείχαν μαζί με Δασοφύλακες, στα πλαίσια εκτέλεσης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 (βάρδιες) και των υπηρεσιακών αναγκών γενικότερα.
Την ίδια στιγμή είναι κοινό μυστικό ότι αρκετοί συνάδελφοι Δασοφύλακες, κινούνται με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα και στο σύνολο των περιπτώσεων δεν αποζημιώνονται καθόλου!!!!! Επίσης παρόμοιες αποφάσεις που αφορούν περιπολίες με διανυκτέρευση Δασοφυλάκων του Δασαρχείου Θεσ/νίκης, για έλεγχο των διατάξεων περί θήρας και όχι μόνο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο, δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί στην Διαύγεια, ούτε έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους. Δηλαδή οι Δασοφύλακες πραγματοποιούν περιπολίες κατά τις μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα έγγραφα κίνησης, έχοντας πάντα ως γνώμονα το φιλότιμο, την προσφορά και την εμπιστοσύνη προς την Υπηρεσία.
Κατά την σύνταξη του παρόντος σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2012 και μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των Δασοφυλάκων του Δασαρχείου Θεσ/νίκης, οι αποφάσεις που σας κοινοποιούμε ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ από την σελίδα της Διαύγειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Δυστυχώς όμως παρέμεινε η με αριθμό ΑΔΑ Β4ΘΕΟΡ1Υ-34Β ως αποδεικτικό. Αλήθεια γιατί αποσύρθηκαν;;;
Παρόλα αυτά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να ελεγχθεί όχι μόνο η νομιμότητα των αποφάσεων αλλά κυρίως και πρωτίστως να εξετασθεί η ηθική διάσταση τους, όπως επίσης και το πνεύμα ανισότητας και αδικίας που απορρέει από την έκδοση τέτοιου είδους αποφάσεων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας για το αποτέλεσμα των ερευνών των αρμόδιων οργάνων.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, προκειμένου να υπερασπίσουμε το συμφέρον των μελών συναδέλφων μας, θέτουμε εαυτούς στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με Τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ.
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                         
                Κατσούδας Κων/νος                                        Γεώργιος Ρουμπακιάς
                               Κιν. 6944645537                                                                          Κιν. 6974513375