Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετική με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετική με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή  των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)΄΄ Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, ... και άλλες μισθολογικές διατάξεις ''