Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ & ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                                                                     Αθήνα 30 -4 -2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 21
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                          
Τακτικό μέλος της                                                                                                                                                                                                                                           
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
                                                                                                                                                                                                                   Προς : Τους Προϊστάμενους Δασικών Υπηρεσιών
της Χώρας - Έδρες τους
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Ειδικό Γραμματέα Κο Γεώργιο Αμοργιανιώτη
Χαλκοκονδύλη 31 - 101 64 ΑΘΗΝΑ
. Ειδική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Δ/ντη Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
Κο Τρύφων Δασκαλάκη Θέμα: «Υπερωριακή απασχόληση Δασοφυλάκων κατά την εφαρμογή
των Προγραμμάτων Λαθροϋλοτομιών & Δασοπροστασίας 2013»
Σχετ.: α) Η 125935/542/5-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ) διευκρινιστική εγκύκλιος
 β) Η 130730/2187/8-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ) διευκρινιστική εγκύκλιοςΑξιότιμοι κ .κ. Δ/ντες Δασών και Δασάρχες  
Με τις α) και β) σχετικές, σας παρέχονται διευκρινήσεις περί της εφαρμογής των Προγραμμάτων Λαθροϋλοτομιών και Δασοπροστασίας έτους 2013.
Και στις δύο εγκυκλίους στη ενότητα:  ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ, παρ. 2, εδάφιο Β. αναφέρεται ότι: « Επισημαίνουμε Επομένως αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων κλάδων που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα…….» Στο ακροτελεύτιο δε της ίδιας ενότητας, του β) σχετικού αναφέρεται επί λέξει ότι: «Η μόνη παρουσία Δασολόγου ή Δασοπόνου στα συνεργεία επιφυλακής δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση έλλειψης λοιπού προσωπικού.»
Σε εκτέλεση των ανωτέρω διευκρινήσεων και οδηγιών μερικοί Προϊστάμενοι Δασικών Μονάδων εντάσσουν (και ορθώς) και άλλους υπαλλήλους άλλων κλάδων (Δασοφύλακες, Διοικητικούς κ.λ.π.) στον προγραμματισμό υπερωριακής απασχόλησης, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Λαθροϋλοτομιών 2013.
Επειδή: α) παρότι οι σχετικές εγκύκλιοι σαφώς επιτρέπουν την συμμετοχή υπαλλήλων όλων των κλάδων, με υπερωριακή απασχόληση εξυπηρετώντας τις ανάγκες των τηλεφωνικών κέντρων και β) κατά τις σχετικές παρεμβάσεις στους Προϊσταμένους Δασικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων, παρότι ότι η αριθμητική διάρθρωση της Υπηρεσίας το επιτρέπει, δεν εντάσσουν Δασοφύλακες στα εν λόγω Προγράμματα με υπερωριακή απασχόληση.
Για τους παραπάνω λόγους
Παρακαλούμε την Ειδική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013) για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση εκ μέρους της , σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία να παρέχονται εκ νέου οδηγίες, ως προς το σημείο εκείνο κατά το οποίο δύνανται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Μονάδων, να εντάσσουν υπαλλήλους και άλλων κλάδων, στα σχετικά Προγράμματα με υπερωριακή απασχόληση προς εξυπηρέτηση των αναγκών του τηλεφωνικού κέντρου των Δασικών Υπηρεσιών.
Επίσης παρακαλούμε τους κ.κ. Δ/ντες Δασών και Δασάρχες σε κάθε τους αμφιβολία για τη δυνατότητα ή μη της συμμετοχής των Δασοφυλάκων σε υπερωριακή εργασία, όπως προκαλέσουν ερώτημα στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως και επί τη ευκαιρία του παρόντος, θα θέλαμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς, στην πληθώρα καταγγελιών που λαμβάνουμε από συναδέλφους μας καθημερινά και οι οποίες αφορούν στην μη τήρηση, εκ μέρους αρκετών δυστυχώς Προϊσταμένων Δασικών Μονάδων, των διαλαμβανομένων στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους και στα παραρτήματα αυτών !
Ειδικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι οι «Ειδικές Εντολές» που εκδόθηκαν, από τους Προϊσταμένους των Δασικών Μονάδων, προς υλοποίηση του Προγράμματος Λαθροϋλοτομιών 2013 - αλλά και κατά την υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων του προηγούμενου έτους - και οι οποίες αφορούν την μετακίνηση εκτός έδρας Υπαλλήλων , για εκτέλεση υπηρεσίας με διανυκτέρευση, απέχουν κατά πολύ  από τις προτεραιότητες που σαφέστατα θέτονται στις εγκυκλίους των Αρμοδίων Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΚΑ και προϋπολογίζονται για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό οι σχετικές δαπάνες.
 Η αναντιστοιχία μεταξύ των προϋπολογιζόμενων δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις στις οποίες ΄΄ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ΄΄ Δασοφύλακες και των πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων είναι υπαρκτή και ανεξήγητη. Οι συγκεκριμένες δαπάνες, όπως γνωρίζετε καλύτερα εξ ημών, αναφέρονται, αιτιολογούνται και προϋπολογίζονται σαφέστατα στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, που εκδίδει η Ειδική Γραμματεία Δασών, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι στην πράξη  επιτρέπεται να εφαρμόζονται κατά το δοκούν.
Ευελπιστούμε πως κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 αυτό θα εφαρμοστεί επιτέλους όπως οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν κι όχι κατά το δοκούν!
Πάντα στη διάθεσή σας.

Με Τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
                                     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
                            Γεώργιος Παπαδιάς                                                            Αλέξανδρος Φλώτσιος