Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!!!!!!!!!

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

Σχετικά με τη διαδικασία για τη διεκδίκηση των αναδρομικών μας, για τα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Για να τα διεκδικήσουμε τα αναδρομικά, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων (που αναλύουμε στην σχετική ανακοίνωσή μας) πρέπει να ξεκινήσει δικαστική αγωγή .

Για αυτό εχουμε στείλει στην υπηρεσία σας (με email)

1) Ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, με συνοπτική ενημέρωση και για τις λεπτομέρειες για την άσκηση ομαδικών αγωγών, από τους εν γένει υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών.

2) Πληροφοριακό Σημείωμα, για άμεση συμπλήρωση με τα απαιτούμενα στοιχεία και αποστολή του, σε πρώτο στάδιο, από τους ενδιαφερομένους, προς άσκηση των ομαδικών αγωγών.

3) Σχέδιο Βεβαίωσης της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, προς λήψη της και αποστολή της, από τους ενδιαφερομένους, αργότερα, σε δεύτερο στάδιο, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, που αναφέρονται στην Ανακοίνωση και

4) Εντολή Ανάθεσης Υπόθεσης κλπ, για αποστολή της αργότερα.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αγωγή (δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες αλλά και οι όλοι οι άλλοι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, που υπηρετούν στης δασικές υπηρεσίες ) θα πρέπει να ενημερωθούν για τα παραπάνω και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των ονομάτων των ενδιαφερομένων και την υποβολή των στοιχείων στο δικηγορικό Γραφείο το συντομότερο δυνατό για να μη χαθούν οι προθεσμίες.

Σύμφωνα με το Νόμο οι αγωγές αυτές γίνονται ανά 50 ενδιαφερόμενους. Για αυτό πρέπει ανά κάθε υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ατομικά σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνουμε στα συνημμένα έγγραφα και να τα διαβιβάσουν όλα μαζί στο Δικηγορικό γραφείο το οποίο θα τα χωρίσει σε "πενηντάδες" και θα καταθέσει αγωγές στο οικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο της κάθε Αποκεντρωμένης.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Διεκδίκηση επιδομάτων - Ανακοίνωση Ομοσπονδίας

Προς
Όλους του Συναδέλφους

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από σειρά σχετικών Ανακοινώσεών μας και αναφορικά με την συμμετοχή μας στην άσκηση ομαδικών αγωγών, για δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών απαιτήσεών μας, για τα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε. (θα συνεδριάσει την 1η/2ου/2019) και λόγω του «κινδύνου», σε περίπτωση που οι αποφάσεις είναι θετικές για μας, να μη μπορούμε να διεκδικήσουμε, δικαστικά, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αυτών αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε., τα επιδόματα αυτά, αναδρομικά, για το παρελθόν χρονικό διάστημα, για το οποίο ήδη έγινε διακοπή της παραγραφής των ως άνω αναδρομικών απαιτήσεών μας, παρά μόνο για το μέλλον, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με τα άλλα Δασικά Συνδικαλιστικά Σωματεία, όσο και με τον Νομικό μας Σύμβουλο και προετοιμάζουμε τις διαδικασίες για υποβολή σχετικών αιτήσεων αγωγών κατά του Δημοσίου.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει σχετική οικονομική επιβάρυνση, για κάλυψη δικαστικών και άλλων εξόδων όπως επίσης και η εκ του νόμου Δικηγορική αμοιβή (ποσοστό επί των αμοιβών μας που θα μας επιδικαστούν) σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών μας. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί να συμπληρώσουμε και να αποστείλουμε (ΕΓΚΑΙΡΩΣ) μια σειρά από δικαιολογητικά.
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς με νέα ανακοίνωσή μας.
Να είστε σε ετοιμότητα.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.