Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

2-3-2017 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας με
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση – συζήτηση κλαδικών και εργασιακών θεμάτων (Πράσινο Ταμείο, Διανυκτερεύσεις, Υπηρεσιακές στολές κ.λ.π.) Αποτελέσματα συναντήσεων με πολιτικούς και υπηρεσιακούς φορείς.
         2. Μισθολογική εξίσωση των συναδέλφων που κατατάχθηκαν στην κατηγορία ΔΕ
       3. Τακτοποίηση συνδρομών – Οικονομικά του Συλλόγου – Εκκαθάριση Μητρώου.
     4. Προγραμματισμός Τακτικής & Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (συζήτηση περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού) – Λήψη απόφασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί  στην Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να τροποποιηθούν οι παρ1 και 2 το άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως και κάθε άλλο άρθρο που θα εισηγηθούν οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι.
Ακολούθησε προγραμματισμένη συνάντηση με τον ασκούντα καθήκοντα Γεν. Γραμματέα της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κο Ν. Φραγκισκάκη, όπου συζητήθηκαν τα θέματα του Πράσινου Ταμείου, των διανυκτερεύσεων και την μισθολογικής εξίσωσης των συναδέλφων που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου.
Και για τα τρία θέματα διεξήχθη ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση και οι θέσεις του κου Φραγκισκάκη μας ικανοποίησαν πλήρως.

Για το Πράσινο Ταμείο αναμένεται η πληρωμή των δεδουλευμένων της Απ. Διοίκησης Μακεδόνιας Θράκης  για το 2015 (χωρίς να διευκρινίζεται τι θα γίνει για τα δεδουλευμένα μας του 2016),

Για το θέμα των διανυκτερεύσεων αναζητείται λύση και οι εναλλακτικές προτάσεις που συζητούνται, μας βρίσκουν καταρχήν σύμφωνους,

Για την μισθολογική εξίσωση των συναδέλφων μας που κατατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ και που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, αναμένουμε την έκδοση της σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης, η διαδικασία της οποίας έχει δρομολογηθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜ. ΤΥΠΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
                     Κώστας Κατσούδας                                       Χρήστος Καπετάνης