Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

3-7-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS - P.F.F.G.S.O.

Τακτικό μέλος της

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804


Web site: www.dasofylakekm.gr          e mail:  dasofylakes@gmail.com

                                                                               Αθήνα 3 - 7 – 2012
                                                                        
Αριθ. Πρωτ: 38
                                                                    Προς:
                                                               Περιφερειακούς  Συλλόγους - Μέλη μας
                                                              1) Πανελλήνια Ένωση Δασοφυλάκων Δ.Υ.
                                                       2) Σύλλογο Δασοφυλάκων Θεσσαλίας
                                                                       3)Σύλλογο Δασοφυλάκων Κεντρ. Μακεδονίας
                                                                            4) Σύλλογο Δασοφυλάκων Α. Μακεδονίας & Θράκης
                                                                           5) Σύλλογο Δασοφυλάκων Δυτικής Μακεδονίας
                                                  6) Σύλλογο Δασοφυλάκων Ηπείρου
                                                                  Έδρες τους και κοινοποίηση στα μέλη τουςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,
Με την 169556/1673/27-4-2012 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. τις σχετικές εγκύκλιους του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και τις αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Απ. Διοικήσεων, προχωρά η εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας 2012 (βάρδιες).
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, όπως έχει δηλώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις της και όπως ήταν υποχρεωμένη από το Καταστατικό της, κατέφυγε στον Νομικό της Σύμβουλο για την νομική προστασία των μελών της και των συμφερόντων του κλάδου που εκπροσωπεί. Ο Νομικός μας Σύμβουλος αφού ενημερώθηκε από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, συμφώνησε και ανέλαβε την νομική υποστήριξη των θέσεων μας. Στα πλαίσια αυτά έχουμε ήδη αποστείλει Εξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. και προς τους Γεν. Γραμματείς των Απ. Διοικήσεων της Χώρας, με το αίτημα την άμεση απόσυρση της απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και των σχετικών αποφάσεων των Γεν. Γραμματέων των Απ. Διοικήσεων. Επίσης ο Δικηγόρος έχει συντάξει και θα υποβάλει, εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Νόμος, Αίτηση Αναστολής και Ακύρωσης την οποία και θα υποστηρίξει με παράστασή του ενώπιον του Σ.τ.Ε.
Κατόπιν αυτών και λόγω των έκτακτων οικονομικών αναγκών μας, η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή έκτακτης εισφοράς, ύψους €5 ανά μέλος σας. Η καταβολή της έκτακτης εισφοράς θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα σας. Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία (το συντομότερο δυνατό) θα καταθέσετε το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας και θα μας αποστείλετε κατάσταση των μελών σας, που έχουν καταβάλει την έκτακτη εισφορά.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, μέλη των Περιφερειακών Συλλόγων,
Είναι αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία μας καλείται να ανταπεξέλθει στις έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις της εν μέσω οικονομικής κρίσης. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής (υπηρεσιακά και οικογενειακά) αλλά η υπεράσπιση των συμφερόντων μας και της αξιοπρέπειάς μας είναι πάνω από όλα. Ενωμένοι και Δυνατοί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος ΠαπαδιάςΑλέξανδρος Φλώτσιος

                               
 

29-6-2012 Έγγραφο Π.Ο.Δ. προς Δασάρχες για αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση στους συμμετέχοντες δασοφύλακες στις "βάρδιες"


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
www.dasofylakeskm.gr                e-mail: dasofylakes@gmail.com

                                                                                                  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012                                                                                                                                                 
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 37

                                                                                                         Προς
                                                                                            Τους k.k. Προϊστάμενους:
                                                                              των Δασαρχείων & Των Διευθυνσεων δασων
                                                                                                 ανευ Δασαρχειων της χωρας.
                                                                                                               Εδρες τους.
Κοινοποίηση: 1) κ.κ. Γενικούς Δν/τες Δασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρ.  Διοικήσεων της Χώρας.

                                                         2) Περιφερειακούς Συλλόγους 
Μέλη μας 

Έδρες τους.
Αξιότιμοι κ.κ. Προϊστάμενοι.

Μετά από την δημοσίευση της υπ’ αρ. 169556/1673/27-4-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1538/Β΄/8-5-2012) «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και κατανομή αριθμού ωρών» (ΑΔΑ: Β49Ι0-61Γ), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αρ. 169558/1675/27-4-2012 «Πρόγραμμα Δασοπροστασίας – Λειτουργία υπηρεσιών» (ΑΔΑ: Β4960-Υ0Ξ) και 171447/2334/11-6–2012 «Διευκρινήσεις επί του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και της κατανομής του αριθμού ωρών υπερωριακής και λοιπά εργασίας.» εγκύκλιους Υ.Π.Ε.Κ.Α., εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοίκησεων, προκειμένου να εφαρμόσετε το πρόγραμμα δασοπροστασίας 2012.
Σας γνωρίζουμε, ότι η πλειονότητα των υπηρετούντων Δασοφυλάκων έχουν, ως έδρα τους, πόλεις και κωμοπόλεις μακριά από την έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων.
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος Δασοπροστασίας 2012, θα κληθούν να μετακινηθούν εκτός έδρας, για να μεταβούν για ανάληψη υπηρεσίας στην έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων. Αυτό σημαίνει, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι επιβαρύνονται περαιτέρω οικονομικά, είτε χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είτε τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.
Ιδιαιτέρως, οι Δασοφύλακες που καλούνται να μετακινηθούν στην έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων, από απομακρυσμένες  περιοχές, χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ., θα απαιτηθεί σε πολλές περιπτώσεις να διανυκτερεύσουν στην πόλη που εδρεύει το


Δασαρχείο ή η Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείων, επειδή πολλές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες δεν εκτελούν βραδυνά δρομολόγια, επιβαρυνόμενοι έτσι οικονομικά ακόμη περισσότερο.
Κατόπιν αυτών, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε την αυτονόητη άλλωστε και εκ του Νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωση της Υπηρεσίας σας, έναντι των υπαλλήλων της, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορη έδρα από αυτή της έδρας του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων, στην έκδοση σχετικής ειδικής εντολής μετακίνησής τους για συμμετοχή στις βάρδιες, με την προβλεπόμενη βέβαια αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων καθώς και εξόδων σίτισης και διανυκτέρευσης, που θα καταβληθούν αναγκαίως από τον μετακινούμενο εκτός έδρας υπάλληλο. Άλλως, σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους, για ο,τιδήποτε ήθελε συμβεί, σε βάρος των Δασοφυλάκων, κατά την μετακίνησή τους εκτός της έδρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν, προς συμμετοχή τους στις βάρδιες, καθώς και για τα οφειλόμενα για τις παραπάνω αιτίες σ΄ αυτούς.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαδιάς Γεώργιος      
Φλώτσιος Αλέξανδρος