Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ευχές Πάσχα 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Νομική Κάλυψη Δασικών Υπαλλήλων

Οι Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων) γνωρίζοντας το κενό περί της Νομικής Κάλυψης των Μελών τους δημιούργησαν  σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία ARAG εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας με ειδικό μειωμένο ασφάλιστρο.
Στην παρακάτω σελίδα http://www.arag.gr/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=74
μπορούν τα μέλη των Περιφερειακών Συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων να διαβάσουν αναλυτικά τους όρους του προγράμματος και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.


Ν.Π. Δασολόγων-Δασοπόνων-Δασοφυλάκων-Λοιπών Ειδικοτήτων

Νομική Προστασία Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων

Η ARAG σε αποκλειστική συνεργασία με την ΠΕΔΔΥ, Ο.Δ.Ε.Δ.Υ. και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλακών Δημοσίων Υπαλλήλων, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας με ειδικό μειωμένο ασφάλιστρο.

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος εδώ: Download

** ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ **

Αίτηση Ασφάλισης

Στοιχεία Ασφαλιζόμενου

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Έτοιμο το πόρισμα για τις Δασικές Υπηρεσίες

Ολοκληρώθηκαν οι συσκέψεις της Ομάδας Εργασίας για την Αναμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με τη σύνταξη εισηγητικού πορίσματος που θα παραδοθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ. Μετά την αξιοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την αξιολόγηση των απόψεων που κατέθεσαν περιβαλλοντικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, τα μέλη της Επιτροπής υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ.Μανώλη Αγγελάκα κατέληξαν σε σειρά προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

Το πόρισμα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες:
Αναλυτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας με περιγραφή του δασικού έργου στο σύνολό του, όπως αυτό πραγματοποιείται με τις σημερινές δομές. Παρατίθενται πίνακες και στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπάρχουσα κατάσταση . Ταυτόχρονα συσχετίζεται το παραγόμενο έργο – ανά μονάδα – με το υπηρετούν προσωπικό .
Πρόταση για αναδιαμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής δομής. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής :
1) Κατάργηση των 1024 Δασοφυλακείων , χωρίς όμως να καταργούνται οι θέσεις δασοφυλάκων και οι αντίστοιχες χωρικές ενότητες
2) Επί συνόλου 297 Δασονομείων, κατάργηση των 124 μη λειτουργούντων και ταυτόχρονη ίδρυση 26 νέων για την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού ελέγχου.
3) Διατήρηση των Δασαρχείων και αναβάθμισή τους σε Υποδιευθύνσεις
4) Διατήρηση των Διευθύνσεων Δασών με προτεραιότητα στον έλεγχο των Δασικών Χαρτών
5) Κατάργηση των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης
6) Αναβάθμιση των επτά Γενικών Διευθύνσεων Δασών, στις αρμοδιότητες των οποίων εντάσσεται και το έργο του Συντονισμού
7) Ίδρυση τμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπό την εποπτεία των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
8) Κατάταξη των Δασαρχείων σε τρεις κατηγορίες (Α’, B” και Γ’), με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες ορίζεται ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των Δασαρχείων
9) Μετακίνηση υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μόνο εντός ορίων της Περιφέρειας
10) Ανάδειξη του ρόλου της Δασικής Υπηρεσίας στην Αγροτική Ασφάλεια και επισήμανση της ανάγκης για επιμόρφωση του προσωπικού στο αγροτικό και δασικό αντικείμενο
11) Ανάδειξη του ρόλου της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα Περιβαλλοντικής Ασφάλειας
12) Ένταξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών στις Γενικές Διευθύνσεις Δασών κατ’εφαρμογή του σχετικού Νόμου
13) Εμπλουτισμός της Δασικής Υπηρεσίας με νέες επιστημονικές ειδικότητες (π.χ βιολόγοι, κτηνίατροι, νομικοί κλπ) ώστε να στηρίζεται αποτελεσματικά το πολυποίκιλο έργο της
14) Ενεργότερη εμπλοκή της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα Πυροπροστασίας
15) Εξορθολογισμός του τρόπου χρηματοδότησης των έργων της Δασικής Υπηρεσίας
16) Επισήμανση της ανάγκης πρόσληψης δασολόγων και δασοπόνων ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις, αλλά και η κάλυψη των σημαντικών κενών που αναμένεται να δημιουργηθούν την ερχόμενη τριετία από τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων
17) Λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Δασών με δυνατότητα ευχερούς στελέχωσής της από υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών
18) Ενίσχυση της παραγωγής δασικών προϊόντων – πάντα στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων – με στόχο την στήριξη της Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη εισροή εσόδων στο Δημόσιο Ταμείο.
Πηγή : Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

5η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Αναδημοσίευση από το site της Απ.Διοίκησης Αττικής

Κατηγοριοποίηση Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων με βάση το παραγόμενο έργο

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 5η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα, κατά τη διάρκεια της οποίας οριστικοποιήθηκε η προτεινόμενη Δομή των Δασικών Υπηρεσιών.
Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν στοχεύουν στην καθετοποίηση της Δασικής Δομής, πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών. Επίσης, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των στοιχείων για τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από την οποία προκύπτει ανισομερής κατανομή του προσωπικού, υποστελέχωση σε ορισμένες περιπτώσεις και επάρκεια σε κάποιες άλλες.
Η Επιτροπή κατέταξε τα Δασαρχεία σε τρεις κατηγορίες με βάση κριτήρια παραγόμενου έργου (κατηγορίες Α, Β και Γ) και κατέγραψε τον ελάχιστο αριθμό επιστημονικού προσωπικού για την κάλυψη της λειτουργίας τους. Με την ίδια λογική και οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες και κατ” ανάλογο τρόπο προσδιορίστηκαν τα απαραίτητα τμήματα για την αποτελεσματική λειτουργία τους καθώς και για τη λειτουργία των Δασαρχείων.
Το πόρισμα θα οριστικοποιηθεί κατά την επόμενη και τελευταία συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την ερχόμενη Παρασκευή 11 Απριλίου και θα παραδοθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ.