Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη στις 12 Νοεμβρίου 2013, κατόπιν προφορικής παραγγελίας της Κας Εισαγγελέως Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώπιον των Υπαλλήλων του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και με την συνδρομή των ιδιωτικών φυλάκων θήρας της ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης

α) Γ. Τ. του Δ., Δασοφύλακα

β) Χ. Κ. του Σ., Δασοφύλακα

γ)  Α. Σ.  του Ι., Δασοφύλακα

δ )  Ν. Α. του Χ., Οδηγού Δασαρχείου

ε)  Ι. Ρ. του Μ., Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας

στ) Ι. Σ. του Χ., Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας,

καθώς επίσης και Αστυνομικών οργάνων που έσπευσαν, κατόπιν σχετικής κλήσης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Παρουσία και του κυρίου Κ. Ν., Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης, διενεργήθηκε έλεγχος ισογείου αποθηκευτικού χώρου και ταράτσας  (άνω δώμα της πολυκατοικίας), ιδιοκτησίας του κυρίου Κ. Δ. του Χ. και της Μ., καθώς και του Ι.Χ.Ε. οχήματός του μάρκας TOYOTA με αριθμό κυκλοφορίας ....... επί της οδού Π........ 73 & Δ........... στην  Θεσ/νίκη, προς εξακρίβωση και κατάσχεση πειστηρίων παράνομης κατοχής και αιχμαλωσίας ωδικών πτηνών.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι διατηρούνταν εν αιχμαλωσία εντός κλωβών αιχμαλωσίας (31) ωδικά πτηνά του είδους φλώρος (Carduelis chloris), (20) ωδικά πτηνά του είδους καρδερίνα (Carduelis carduelis), (2) ωδικά πτηνά του είδους σκαθί (Carduelis spinus) και (3) ωδικά πτηνά του είδους  Οργανέλι.Επίσης κατεσχέθησαν:(4 ) τέσσερα κλουβιά σύλληψης-παγίδες (καπάντζες),(3 ) τρία Δίχτυα  σύλληψης  ωδικών πτηνών και(18) κλουβιά αιχμαλωσίας

Ειδικότερα από τα ανωτέρω (4) κλουβιά σύλληψης-παγίδες (καπάντζες), τα (3) βρέθηκαν στην ταράτσα (άνω δώμα της πολυκατοικίας) και το (1) εντός του Ι.Χ οχήματος του μάρκας ............. με αριθμό κυκλοφορίας ................. επί της οδού Π............ 73 & Δ..............  στην Θεσ/νίκη, ενώ από τα (3) Δίχτυα σύλληψης  ωδικών πτηνών τα δύο (2) βρέθηκαν εντός του οχήματοςκαι το ένα (1 ) εντός του καταστήματος-αποθήκης

Αμέσως και παρουσία όλων των ανωτέρω παρισταμένων-συμπραττομένων προσώπων κατασχέθηκαν τα ανευρεθέντα πράγματα, ως  πειστήρια και συντάχθηκε έκθεση κατάσχεσης πειστηρίων που υπογράφηκε σχετικώς.