Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για τις Λαθροϋλοτομίες 2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 60Β΄/ 16-1-2015 Η Απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας  για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος ΄΄ Πρόληψης  Λαθροϋλοτομιών  έτους 2015 ΄΄