Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Συζήτηση της Προσφυγής των Δασικών Οργανώσεων κατά της αξιολόγησης στο Σ.τΕ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Σήμερα στην Ολομέλεια του Σ.Τ.Ε. συζητήθηκε η προσφυγή που έκαναν οι Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες) κατά της απόφασης της Γ. Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας σχετικά με την ποσόστωση.
Το Σ.τΕ. έδωσε 10 ημέρες προθεσμίας για να προσκομίσουν οι δικηγόροι των δύο πλευρών σχετικές προτάσεις.
Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει θετική έκβαση της υπόθεσης για μας, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια και στις άλλες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατά των οποίων έχουμε καταθέσει επίσης σχετικές προσφυγές.