Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Απόφαση Δασοπροστασίας 2018

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1578 Β ΄/8-5-2018 η Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθιερώνεται-και φέτος - υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας...
Παρακάτω η Απόφαση