Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση-Συμμετοχή της ΠΟΔΔΥ

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνάντηση - ημερίδα διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) της χώρας, σε αμφιθέατρο της Δασολογικής Σχολής στην Θεσ/νίκη. Είχε προηγηθεί στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ η πρώτη συνάντηση. 
Στόχος των συναντήσεων , ο διάλογος και η διάδραση με την ελληνική κοινωνία πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και εφαρμόσιμης στρατηγικής για την ανάπτυξη της μεσογειακής δασοπονίας, αλλά και την προστασία και διατήρηση των ελληνικών δασών. 

Στη συνάντηση έλαβαν χώρα παράλληλες συζητήσεις μέσω στρογγυλών τραπεζιών. Οι βασικοί άξονες που αναπτύχθηκε η ΕΣΔ ήταν:
1. Οικονομία του δάσους
2. Κλιματική αλλαγή
3. Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
4. Απογραφή και παρακολούθηση
5. Έρευνα και καινοτομία
6. Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
7. Διακυβέρνηση δασικού τομέα


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων αφού έλαβε υπόψην της τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύλλογοί, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι και αφού επικαιροποίησε παλαιότερα υπομνήματά της, συμμετείχε και στις δύο συναντήσεις με παρεμβάσεις στα στρογγυλά τραπέζια.
Επιγραμματικά, εκφράσαμε την άποψή μας για την αναγκαιότητα της καθετοποίησης της Οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονο σύστημα αυτοχρηματοδότησης και αυτοδιαχείρισης, στελέχωσή της και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της. Επίσης καταθέσαμε τις απόψεις μας για την ανάθεση "καθηκόντων" φύλαξης και προστασίας σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Φορείς Διαχείρισης, Ιδιωτική θηροφυλακή) και προτείναμε την ενσωμάτωσή τους στην Δασική Υπηρεσία. Και τέλος δώσαμε έμφαση στην ενδυνάμωση και στελέχωση των Δασονομείων και των Δασοφυλακείων (εξοπλισμό, αυτοκίνητα, καύσιμα κ.λ.π.) και την συντήρηση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων με ρεαλισμό θα αναμένει απτά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση την ενίσχυσης της Δασικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της.