Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ευχές Πάσχα 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Νομική Κάλυψη Δασικών Υπαλλήλων

Οι Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Δασολόγων, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων) γνωρίζοντας το κενό περί της Νομικής Κάλυψης των Μελών τους δημιούργησαν  σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία ARAG εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας με ειδικό μειωμένο ασφάλιστρο.
Στην παρακάτω σελίδα http://www.arag.gr/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=74
μπορούν τα μέλη των Περιφερειακών Συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων να διαβάσουν αναλυτικά τους όρους του προγράμματος και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.


Ν.Π. Δασολόγων-Δασοπόνων-Δασοφυλάκων-Λοιπών Ειδικοτήτων

Νομική Προστασία Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων

Η ARAG σε αποκλειστική συνεργασία με την ΠΕΔΔΥ, Ο.Δ.Ε.Δ.Υ. και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλακών Δημοσίων Υπαλλήλων, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας με ειδικό μειωμένο ασφάλιστρο.

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος εδώ: Download

** ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ **

Αίτηση Ασφάλισης

Στοιχεία Ασφαλιζόμενου