Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Νέα ανακοίνωση - ενημέρωση για τα Προγράμματα με βάρδιες


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τακτικό Μέλος της 
Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κουμουνδούρου 37 - Αθήνα - 10437 - Τηλ. Φαξ: 2105244804

Προς:
Τους Περιφερειακούς  Συλλόγους - Μέλη μας
1.         Πανελλήνια Ένωση Δασοφυλάκων Δ.Υ.
2.         Σύλλογο Δασοφυλάκων Θεσσαλίας
3.         Σύλλογο Δασοφυλάκων Κεντρ. Μακεδονίας
4.         Σύλλογο Δασοφυλάκων Α. Μακεδονίας & Θράκης
5.         Σύλλογο Δασοφυλάκων Δυτικής Μακεδονίας
6.         Σύλλογο Δασοφυλάκων Ηπείρου
Έδρες τους και κοινοποίηση στα μέλη τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σας είναι ήδη γνωστό ότι με την 169556/1673/27-4-2012 απόφαση του πρώην Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2012» και την υπ΄αριθμ 125120/327/24-1-2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Λαθροϋλοτομιών 2013», τις σχετικές εγκύκλιους και τις αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Απ. Διοικήσεων, εφαρμόσθηκαν προγράμματα με βάρδιες με την συμμετοχή ΜΟΝΟ των Δασοφυλάκων.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, έχει καταγγείλει την πρακτική του πρώην Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και φυσικά την αντιδεοντολογική και προδοτική συμπεριφορά τόσο του Ειδικού Γραμματέα Δασών όσο και του γνωστού «…συνάδελφου!!!».
Η Ομοσπονδία Δασοφυλάκων, όπως γνωρίζετε, έχει καταθέσει από πέρυσι Εξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. και τους Γ. Γραμματείς των Απ. Διοικήσεων της Χώρας, με αίτημα την άμεση απόσυρση όλων των σχετικών αποφάσεων. Η Αίτηση Αναστολής και Ακύρωσης που έχουμε υποβάλει, θα συζητηθεί (εκτός απροόπτου) ενώπιον του Σ.τ.Ε. στις 16 Μαΐου. Η Ομοσπονδία επίσης, με εξώδικα προς του Προϊσταμένους Δασικών Μονάδων, με υπομνήματα αλλά και με παραστάσεις προς Βουλευτές και Υπουργούς, αγωνίζεται με μοναδικό σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας.
Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων, επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της. Προτίθεται να διεκδικήσει για τα μέλη της τυχόν αμοιβές δεδουλευμένων τουλάχιστον του 2012 και οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί, λόγω εφαρμογής παράνομων Προγραμμάτων. Παράλληλα είμαστε αποφασισμένοι να ζητήσουμε και την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών ΟΛΩΝ εκείνων των διοικητικών οργάνων, που με την έκδοση αποφάσεων και διαταγών τους, ζημίωσαν όχι μόνο τους υπαλλήλους του κλάδου μας, αλλά κυρίως επέφεραν καίρια ζημία κατά του Δημοσίου Συμφέροντος, το οποίο είναι ταγμένοι να υπηρετούν, κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους. Η νόμιμη απαίτησή μας για ηθική και χρηματική αποζημίωση είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε το κρίνουμε σκόπιμο.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, μέλη των Περιφερειακών Συλλόγων,
Ο αγώνας μας είναι δύσκολος. Δεν μας πτοούν οι «απειλές» των «φίλων» μας. Τους το έχουμε ξαναπεί. Αφού άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας, κάποια στιγμή θα ….. «θερίσουν ότι έσπειραν». Αν μοναδικός σκοπός τους είναι ο «έλεγχος» των Δασοφυλάκων και όχι η προσφορά στην Προστασία του Δασικού και Αγροτικού Περιβάλλοντος, τότε ……… μπράβο τους.
Η υπεράσπιση των συμφερόντων μας και της αξιοπρέπειάς μας είναι πάνω από όλα.
Ενωμένοι και Δυνατοί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
                   Ο Πρόεδρος                                         Ο Οργανωτικός Γραμματέας                                Ο Γεν. Γραμματέας
            Γεώργιος Παπαδιάς                                        Κων/νος Κατσούδας                                         Αλέξανδρος ΦλώτσιοςΟργάνωση και να χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Δασικών Υπαλλήλων


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τακτικό Μέλος της 
Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κουμουνδούρου 37 - Αθήνα - 10437 - Τηλ. Φαξ: 2105244804

Προς:
Την Ειδική Γραμματεία Δασών &
Φυσικού Περιβάλλοντος
Χαλκοκονδύλη 31 - 101 64 ΑΘΗΝΑ

Με το άρθρο 21 του Ν.3938/2011 πραγματοποιήθηκε η μετάταξη του προσωπικού της πρώην Αγροφυλακής στην Δασική Υπηρεσία. Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου οι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 & 2γ του άρθρου 3 του Ν. 3585/2007 μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και ασκούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Κατά τα λοιπά και με το άρθρο 55 παρ. 10 του Ν. 4030/2011 ορίστηκαν τα καθήκοντα των μεταταχθέντων υπαλλήλων της πρώην αγροφυλακής.
Στην υπ’ αριθμ 220516/3576/4-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ70-Θ3Γ) Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. σαφώς ορίζονται τα ακόλουθα:
1.         Τα καθήκοντα του άρθρου 47 του Ν. 3585/2007 (καθήκοντα Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου) ασκούνται από τους μεταταχθέντες υπαλλήλους της πρώην αγροφυλακής.
2.         «Το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων που υπηρετούσε πριν την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της Ελληνικής Αγροφυλακής στην Δασική Υπηρεσία, εκτελεί τα καθήκοντα του Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου, σύμφωνα µε το άρθρο 290 του Ν.Δ. 86/1969 και μετά από σχετική εκπαίδευση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 3585/2007»
Κατόπιν αυτών και μετά από σωρεία ερωτημάτων εκατοντάδων συναδέλφων μας, αλλά και πολλών Προϊσταμένων Δασικών Μονάδων, σας γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιοχές της Χώρας καλούνται συνάδελφοι Δασοφύλακες (που υπηρετούν στην Δασική Υπηρεσία, πριν την μετάταξη των πρώην αγροφυλάκων), όπως επίσης και συνάδελφοι Δασολόγοι και Δασοπόνοι, να διερευνήσουν αγροτικά αδικήματα και να εκτιμήσουν αγροτικές ζημίες, χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα εσφαλμένων εκτιμήσεων ζημιών και δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία.
Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι, άμεσα η Ειδική Γραμματεία Δασών επιβάλλεται να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει προγράμματα εκπαίδευσης Δασικών Υπαλλήλων, σε θέματα και αρμοδιότητες των παρ.1 & 2γ του άρθρου 3 του Ν. 3585/2007 και του άρθρου 47 του Ν. 3585/2007; με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενημέρωσή μας, με σκοπό την συνεργασία μας μαζί σας και με στόχο να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων όλων των Δασικών Υπαλλήλων, των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών.
Στη διάθεσή σας.

Με Τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Παπαδιάς             Αλέξανδρος Φλώτσιος