Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Κατάσταση Συνέδρων για το 10 Συνέδριο της Π.Ο.Δ.

Κατάσταση Αντιπροσώπων - Συνέδρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο της Π.Ο.Δ. αλλά και στις αρχαιρεσίες αυτής που θα διεξαχθούν την 18η Φεβρουαρίου 2016 για την ανάδειξη αιρετών οργάνων ,Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Οργάνων .