Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

4 νέοι συνάδελφοι διορίζονται στην Κεντρική Μακεδονία


Τέσσερις νέοι συνάδελφοι Δασοφύλακες διορίζονται στην Απ. Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, μετά και την Απόφαση (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./88/οικ.23607/15-9-2016 (ΦΕΚ Β´ 3165) του Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Πρόκειται για επιτυχόντες της υπ. αριθμ. 5Κ/2009 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και η τοποθέτησή τους είχε αναβληθεί λόγω των περικοπών των Δημοσίων Δαπανών και των διορισμών του Δημόσιου Τομέα και σύμφωνα με τους οριστικούς Πίνακες Διορισθέντων (ΦΕΚ 1185/Γ΄14-12-2010) τοποθετούνται σε Δασικές Μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι λίγοι Δασοφύλακες διορίζονται μόνο στην Κεντρική Μακεδονία.
Οι αγώνες και οι ενέργειες του Συλλόγου μας δικαιώνονται.
Να ευχηθούμε στους νέους συναδέλφους δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.