Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχαμε χθες 26-2-2016 με υπηρεσιακούς παράγοντες και την Ειδική Σύμβουλο  του Υπουργού κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και με την κατάθεση εκατέρωθεν απόψεων και ερωτημάτων , από πλευράς μας τέθηκαν εκτός των άλλων και τα εξής θέματα :
 1.Στολές 
 Διατυπώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας εκθέτοντας παράλληλα και τους δικούς μας προβληματισμούς… Θεωρούμε πως όλοι (ανεξαρτήτως ειδικότητας )οι δασικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια αυτοψιών και ελέγχων πρέπει να φέρουν ενιαίο τύπο στολής. 
Επειδή οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ΤΕ δασοπόνων έχουν σε κάθε περίπτωση (αυτοψία – έλεγχος ) σημαίνοντα ρόλο προτείναμε να διαμορφωθούν αναλόγως διακριτικά ...επισημάναμε παράλληλα πως δεν μπορεί σε ένα περίπολο (διανυκτερεύσεις -έλεγχοι )  να μη φέρουν όλοι οι υπάλληλοι ενιαία στολή ή  οι μισοί υπάλληλοι να φέρουν στολή και οι υπόλοιποι να είναι  ντυμένοι με την καθημερινή τους  ενδυμασία  ή να φέρουν ένα φωσφορίζων γιλέκο !!! 

 2.Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης  ωραρίου προσέλευσης – αποχώρησης των υπαλλήλων  . 
Υποβάλαμε σύντομο υπόμνημα και τονίσαμε πως ΔΕΝ γίνεται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ καθήκοντα φύλαξης υπαίθρου , να μετατραπούν - δια τυπικούς λόγους - ως  υπάλληλοι γραφείου … 

3. Πράσινο Ταμείο 
 Ζητήσαμε την άμεση πληρωμή του προγράμματος Λαθροϋλοτομιών  έτους 2015 και οδηγίες για την υλοποίηση του νέου προγράμματος έτους 2016 … 

4. Γραφεία 
 Επαναφέραμε παλαιότερο αίτημά μας για τη χορήγηση γραφείου στο Υπουργείο που ανήκουμε (προνόμιο που απολαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ από καιρό άλλες ειδικότητες εργαζομένων , εκτός αυτές των δασοφυλάκων και των δασοπόνων ). 
 Υποσχέσεις λάβαμε, μένει να δούμε και να αξιολογήσουμε όλοι μας τα αποτελέσματά τους ! 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το δραστήριο συνάδελφό μας και μέλος του Συλλόγου Δασοφυλάκων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Πάτση Σταύρο για τη συνεισφορά του στη διαδικασία και τη συζήτηση .Αναμνηστική φωτό στην είσοδο του Υπουργείου :  Γιώργος Παπαδιάς , Σταύρος Πάτσης 

Τροποποίηση άρθρ 155 του Υπαλληλικού Κώδικα -όριο ηλικίας για αυτοδίκαιη απόλυση των Δ.Υ.


O Νόμος για την αξιολόγηση όπως τελικώς ψηφίστηκε .

O Νόμος για την αξιολόγηση όπως τελικώς ψηφίστηκε