Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Με το παρόν σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών προτείνονται αλλαγές που έχουν σχέση με την κινητικότητα, την αξιολόγηση, τις άδειες, τις προσλήψεις, τις αρμοδιότητες ΟΤΑ, την νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου και στις κρίσεις επιλογής προϊσταμένων.