Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών για ωριαία αποζημίωση υπερωριών

Με την ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 2/40112 /ΔΕΠ/ 2017 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπ. Οικονομικών ορίζεται η ωριαία αποζημίωση σε ποσοστό του ωρομισθίου κατά τη νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 102 του ν.4461/2017 (Α’ 38), αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε 12ωρη ή 24ωρη βάση ως εξής:
Α) για εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών, ίση με το 60% του ωρομισθίου,
Β) για εργασία ημερήσια ή νυχτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ίση με το 75% ωρομισθίου.

Η εκδοθείσα εγκύκλιος αφορά όλους τους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα και φυσικά και τους συνάδελφους Δασοφύλακες, όταν βέβαια αυτοί απασχολούνται υπερωριακά.

Η ισχύς της διάταξης ξεκινά από 1-1-2017.

Εδώ η εγκύκλιος (επιλογή κειμένου-δεξί κλικ- επιλογή go):
http://www.nomotelia.gr/photos/File/40112-17.pdf