Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3913/9-11-2015 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε, στις 9 Νοεμβρίου 2015, η με αριθμό 3913/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε εν όλω δεκτή η από 10 Ιουλίου 2014 Αίτηση Ακύρωσης, του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και της με αριθμό 2638/76525/24-4-2014 απόφασης της εν λόγω Γενικής Γραμματέως, με θέμα «Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.».
Με την ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε η παραπάνω προσβαλλόμενη απόφαση, με το σκεπτικό, που παρατίθεται παρακάτω όλως συνοπτικά:
1) Η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρά ταύτα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και.
2) Κατά νόμο αρμόδιο όργανο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία έγινε ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ήταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εν προκειμένω, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου της πιο πάνω Γενικής Διεύθυνσης, εξαιτίας συνταξιοδότησής του, αρμόδιος προς έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης ήταν ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων σ' αυτόν οργανικών μονάδων και πιο συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Με τα δεδομένα αυτά, η πληττόμενη απόφαση και υπό την εκδοχή ότι είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω του κανονιστικού της χαρακτήρα, θα ήταν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την Αίτηση Ακύρωσης, ακυρωτέα, ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο.
Το Δικαστήριο, μετά την αποδοχή των ανωτέρω λόγων και την ακύρωση της πληττόμενης πράξης, δεν εξέτασε τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης.
Η δικαστική απόφαση έχει καθαρογραφεί και είναι προς θεώρηση και εντός των επόμενων ημερών θα ληφθεί ακριβές αντίγραφό της, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Συνάδελφος, που υπηρετεί ως δασοπόνος στο Δασαρχείο Καβάλας, χρειάζεται άμεσα την βοήθειά μας.

Συνάδελφος, που υπηρετεί ως δασοπόνος στο Δασαρχείο Καβάλας, χρειάζεται άμεσα την βοήθειά μας.
 Η σύζυγός του η οποία κατά το τελευταίο έτος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας με επαναλαμβανόμενες εισαγωγές σε νοσοκομεία για εξετάσεις και θεραπείες, εμφάνισε πρόσφατα περιστατικό μεταστατικού χαρακτήρα και εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας για τα περαιτέρω. 
 Επειδή τόσο η έκταση και το μέγεθος του προβλήματος όσο και η χρόνια ύπαρξή του τον έχουν εξασθενήσει οικονομικά-μέχρις του σημείου αδυναμίας πλέον να ανταποκριθεί στα ιατρικά έξοδα και δαπάνες, αφού έχει περαιτέρω να φροντίσει και ένα παιδί, ηλικίας 2,5 ετών, στερείται δε άλλων πηγών βοηθείας, παρακαλούμε για κάθε είδους βοήθεια και οικονομική ενίσχυση. 
 Ο αριθμός λογαριασμού είναι ο εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR28 0171 2750 0062 7501 0169 675 με δικαιούχο τον κ. Χρήστο Χατζηευθυμίου του Δημητρίου.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Απέσυρε την τροπολογία για την αναστολή των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις ο αναπληρωτής υπουργός

Απέσυρε την τροπολογία για την αναστολή των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων... σε δασικές εκτάσεις ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, ώστε να την επαναφέρει σύντομα σε επόμενο νομοσχέδιο. Παρ' ότι ήταν επείγουσα, η τροπολογία αποσύρθηκε κατόπιν εισηγήσεως του προεδρείου της Βουλής, ώστε να διεξαχθεί διάλογος επ' αυτής, όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιρώνης. Εξέφρασε ταυτοχρόνως την ελπίδα «να μην χάσει κανείς το σπίτι του λόγω αυτής της καθυστέρησης». Η τροπολογία αφορούσε αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε δασικές εκτάσεις και προέβλεπε την αναστολή κατεδάφισης ώς την κύρωση των δασικών χαρτών. Όπως αναφερόταν στην αιτιολογική έκθεση, η κύρωση των χαρτών «θα άρει κατά τρόπο αποφασιστικό αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα ανέγερσης κτισμάτων εντός δασικών εκτάσεων, εντασσόμενων σε χαρακτηρισμένους οικισμούς ή μη, η δε κατεδάφισή τους προ της κυρώσεως των χαρτών θα προκαλούσε μη αναστρέψιμη πραγματική κατάσταση».