Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) διενεργεί Επιθεώρηση-Έρευνα, με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας, ήτοι σε 103 περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Επιθεώρηση-Έρευνα διεξάγεται με τη συμπλήρωση, ηλεκτρονικά, ερωτηματολογίου το οποίο διατίθεται στις υπηρεσίες μέσω ψηφιακής εφαρμογής που έχει εγκατασταθεί στο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα (server) του ΣΕΕΔΔ.

 

Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Δασαρχείων

Η Επιθεώρηση – Έρευνα διεξάγεται με ερωτηματολόγιο που εστιάζεται σε θεματικές ενότητες ως ακολούθως:

Γενικά Στοιχεία

Διοικητικά Θέματα

Ωράριο Εργασίας

Αρχική οθόνη

Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ"

Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ"