Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

29-6-2012 Έγγραφο Π.Ο.Δ. προς Δασάρχες για αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση στους συμμετέχοντες δασοφύλακες στις "βάρδιες"


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
PANHELLENIC FEDERATION OF FOREST GUARDS STATE OFFICERS P.F.F.G.S.O.
Τακτικό μέλος της
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 Κουμουνδούρου 37 – Τ.Κ. 10437 – Αθήνα – Τηλ. & Φαξ: 210.5244804
www.dasofylakeskm.gr                e-mail: dasofylakes@gmail.com

                                                                                                  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012                                                                                                                                                 
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 37

                                                                                                         Προς
                                                                                            Τους k.k. Προϊστάμενους:
                                                                              των Δασαρχείων & Των Διευθυνσεων δασων
                                                                                                 ανευ Δασαρχειων της χωρας.
                                                                                                               Εδρες τους.
Κοινοποίηση: 1) κ.κ. Γενικούς Δν/τες Δασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρ.  Διοικήσεων της Χώρας.

                                                         2) Περιφερειακούς Συλλόγους 
Μέλη μας 

Έδρες τους.
Αξιότιμοι κ.κ. Προϊστάμενοι.

Μετά από την δημοσίευση της υπ’ αρ. 169556/1673/27-4-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1538/Β΄/8-5-2012) «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και κατανομή αριθμού ωρών» (ΑΔΑ: Β49Ι0-61Γ), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αρ. 169558/1675/27-4-2012 «Πρόγραμμα Δασοπροστασίας – Λειτουργία υπηρεσιών» (ΑΔΑ: Β4960-Υ0Ξ) και 171447/2334/11-6–2012 «Διευκρινήσεις επί του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και της κατανομής του αριθμού ωρών υπερωριακής και λοιπά εργασίας.» εγκύκλιους Υ.Π.Ε.Κ.Α., εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοίκησεων, προκειμένου να εφαρμόσετε το πρόγραμμα δασοπροστασίας 2012.
Σας γνωρίζουμε, ότι η πλειονότητα των υπηρετούντων Δασοφυλάκων έχουν, ως έδρα τους, πόλεις και κωμοπόλεις μακριά από την έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων.
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος Δασοπροστασίας 2012, θα κληθούν να μετακινηθούν εκτός έδρας, για να μεταβούν για ανάληψη υπηρεσίας στην έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων. Αυτό σημαίνει, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι επιβαρύνονται περαιτέρω οικονομικά, είτε χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είτε τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.
Ιδιαιτέρως, οι Δασοφύλακες που καλούνται να μετακινηθούν στην έδρα του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων, από απομακρυσμένες  περιοχές, χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ., θα απαιτηθεί σε πολλές περιπτώσεις να διανυκτερεύσουν στην πόλη που εδρεύει το


Δασαρχείο ή η Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείων, επειδή πολλές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες δεν εκτελούν βραδυνά δρομολόγια, επιβαρυνόμενοι έτσι οικονομικά ακόμη περισσότερο.
Κατόπιν αυτών, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε την αυτονόητη άλλωστε και εκ του Νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωση της Υπηρεσίας σας, έναντι των υπαλλήλων της, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορη έδρα από αυτή της έδρας του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείων, στην έκδοση σχετικής ειδικής εντολής μετακίνησής τους για συμμετοχή στις βάρδιες, με την προβλεπόμενη βέβαια αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων καθώς και εξόδων σίτισης και διανυκτέρευσης, που θα καταβληθούν αναγκαίως από τον μετακινούμενο εκτός έδρας υπάλληλο. Άλλως, σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους, για ο,τιδήποτε ήθελε συμβεί, σε βάρος των Δασοφυλάκων, κατά την μετακίνησή τους εκτός της έδρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν, προς συμμετοχή τους στις βάρδιες, καθώς και για τα οφειλόμενα για τις παραπάνω αιτίες σ΄ αυτούς.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαδιάς Γεώργιος      
Φλώτσιος ΑλέξανδροςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου