Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Διεκδίκηση επιδομάτων - Ανακοίνωση Ομοσπονδίας

Προς
Όλους του Συναδέλφους

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από σειρά σχετικών Ανακοινώσεών μας και αναφορικά με την συμμετοχή μας στην άσκηση ομαδικών αγωγών, για δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών απαιτήσεών μας, για τα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε. (θα συνεδριάσει την 1η/2ου/2019) και λόγω του «κινδύνου», σε περίπτωση που οι αποφάσεις είναι θετικές για μας, να μη μπορούμε να διεκδικήσουμε, δικαστικά, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αυτών αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε., τα επιδόματα αυτά, αναδρομικά, για το παρελθόν χρονικό διάστημα, για το οποίο ήδη έγινε διακοπή της παραγραφής των ως άνω αναδρομικών απαιτήσεών μας, παρά μόνο για το μέλλον, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με τα άλλα Δασικά Συνδικαλιστικά Σωματεία, όσο και με τον Νομικό μας Σύμβουλο και προετοιμάζουμε τις διαδικασίες για υποβολή σχετικών αιτήσεων αγωγών κατά του Δημοσίου.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει σχετική οικονομική επιβάρυνση, για κάλυψη δικαστικών και άλλων εξόδων όπως επίσης και η εκ του νόμου Δικηγορική αμοιβή (ποσοστό επί των αμοιβών μας που θα μας επιδικαστούν) σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών μας. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί να συμπληρώσουμε και να αποστείλουμε (ΕΓΚΑΙΡΩΣ) μια σειρά από δικαιολογητικά.
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς με νέα ανακοίνωσή μας.
Να είστε σε ετοιμότητα.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου