Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Εξώδικο για την αποχή μας από το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2018

Η αποχή θα εκκινήσει στις 7-5-2018, ημέρα έναρξης ισχύος του εξωδίκου με το οποίο γνωστοποιούμε τα αιτήματα μας στα Συναρμόδια Υπουργεία ,τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Πράσινο Ταμείο και θα συνεχισθεί, μέχρι ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας, που είναι η άμεση και χωρίς καθυστέρηση καταβολή, στα μέλη μας, εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των ποσών που τους οφείλονται, ως αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές καθώς και τις εξαιρέσιμες και ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων, που πραγματοποίησαν, μέχρι σήμερα, σε εκτέλεση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών. 
 Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να υπάρξει καθολική συμμετοχή στην κινητοποίησή μας ....

Επίσης καλούνται οι Περιφερειακοί Σύλλογοι  να φροντίσουν για την καταβολή των ετήσιων συνδρομών τους στην Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς  στις τρέχουσες υποχρεώσεις μας .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου