Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Δεδουλευμένα 2016 -2017 Επιστολή σε Φάμελλο

Ενόψει των υποχρεώσεων καταβολής των δεδουλευμένων των Δασικών Υπαλλήλων για τα έτη 2016 και 2017 που παραμένουν ανεκτέλεστες, τα Διοικητικά Συμβούλια της Π.Ε.Δ.Δ.Υ, ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Δ.Δ.Υ, θέτουν υπόψη σας : 
 1.- Ότι τα μέλη μας, εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, πραγματοποιούν υπερωριακή εργασία, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθώς και ημερήσιες εκτός έδρας κινήσεις, σε εκτέλεση Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, καθώς και των σχετικών αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων των Υπηρεσιών τους, με συνέπεια να τους οφείλεται η κατά νόμο αποζημίωση, για υπερωριακή εργασία, τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, ως και για ημερήσιες εκτός έδρας κινήσεις και τις διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο, βάσει των ωρών υπερωριακής εργασίας και του ωρομισθίου, καθώς και των ημερήσιων εκτός έδρας κινήσεων εκάστου και εκάστης εξ αυτών.
Διαβάστε περισσότερα παρακάτω ...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου