Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα για την κινητικότητα των υπαλλήλων, επιλογής προϊσταμένων και νομικής κάλυψης Δημοσίων Υπαλλήλων.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ενσωνατωθούν στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Τροποποίηση Εκλογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
Οι ρυθμίσεις παρατίθενται εδώ:

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7149

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου