Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

ForestLife: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

03
ΙΟΥΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το έργο εστιάζει στις ανάγκες της δασικής κοινότητας, η αναγνώριση των οποίων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, αποτυπώνονται, μέσω στοχευμένης έρευνας, οι ανάγκες των μελών της δασικής κοινότητας που σχετίζονται με τη διατήρηση και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000.

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Συνέντευξη του κ. Γιώργου Μαλλίνη, Επίκουρου Καθηγητή Τηλεπισκόπησης Δ.Π.Θ. και Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Β. Πίνδου στην ομάδα του έργου
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που διανέμεται διαδικτυακά και η ποιοτική έρευνα μέσω σειράς επιλεγμένων συνεντεύξεων με μεμονωμένα πρόσωπα και εστιασμένες ομάδες (focus groups). Η ανταπόκριση της δασικής κοινότητας, τόσο στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, όσο και στη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων είναι περισσότερο από ικανοποιητική. Υψηλή και αντίστοιχη με τον σκοπό της έρευνας είναι και η ποιότητα των απαντήσεων, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα δεδομένα για τον σχεδιασμό των υπολοίπων δράσεων του έργου.
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Από τη συνέντευξη του κ. Κώστα Κατσούδα, Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων στην ομάδα του έργου


Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων θα τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, της εφαρμογής ForestLife καθώς και των σεμιναρίων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου